Hakkımızda

FARMASÖTİK BİLİMLER ANKARA DERNEĞİ
(FABAD)

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD), 14.6.1966 yılında Farmasötik Bilimler alanındaki bilimsel çalışma ve gelişmeleri takip etmek ve meslaktaşlarına duyurmak amacı ile Ankara’da kuruldu. İlk faaliyetlerini Selanik Caddesi No:3/9 Yenişehir/ANKARA adresinde yürüttü.

Prof. Dr. Enver İzgü Başkanlığında Derneğin Kurucu Üyeleri, o zamanki ünvanları ile şu isimlerden oluşmaktaydı;

 Prof. Dr. Enver İZGÜ  Ecz. Sabri ÇIĞIZOĞLU
 Ecz. Abdullah UNGAN  Ecz. Aslı TEZEL
 Ecz. Aysen KARAN  Ecz. Ülkü GÜNER
 Ecz. Suna DURU  Ecz. Necati DİKMEN
 Ecz. Şevket YAĞTU  Ecz. Hüsnü ÖZGÖREN
 Ecz. Nurten YÜKSEKÜLKÜ  Ecz. Turgay İSPİR
 Ecz. Mithat KİPER  Ecz. Hikmet Aydın BERK
 Ecz. Nafiz SÜERDEM

Derneğin ilk toplantısı II. Bölge Ankara Eczacı odasında yapıldı ve dernek adına düzenlenen ilk bilimsel konferans ise 6.5.1967 tarihinde Prof. Dr. Enver İzgü tarafından “Plastik Maddelerin İlaçlar ve Organizma Üzerine Etkileri” konusunda verildi.Derneğin ilk tüzüğü “Farmasötik Bilimler Ankara Nizamnamesi” adı ile 17.6.1966 tarihinde “Ekonomi” gazetesinde yayınlandı. 15 maddeden oluşan bu nizamnamede derneğin amacı “Farmasötik Bilimlerin dünyada ve memleketimizdeki ilerlemelerini takip ederek meslektaşlara duyurmak, mesleğin ilmi yönünü yurdumuzda tanıtmak, yaymak, teşvik etmekve mesleğin sosyal durumunu daha da kuvvetlendirmek” şeklinde ifade edilmekteydi.

Derneğin çeşitli bilimsel ve sosyal etkinlikleri arasında en önemli faaliyeti FABAD Farmasötik Bilimler Dergisidir. Dergi ilk kez 1970 yılında “F.B.A.D. Bülteni” olarak yayımlanmaya başladı. Bülten 1980 yılına kadar yılda 2-3 sayı olacak şekilde yayımlandı. 1981 yılından itibaren ise “FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi” adını alarak yeni bir formatla, yılda 4 kez olmak üzere düzenli yayımlanmaya başlandı. 2000 yılından bu yana dergi FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences” ismiyle yine yılda 4 kez olmak üzere İngilizce yayımlanmaktadır.

FABAD, bugün yaklaşık 500 üyesi ve 40 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin köklü Eczacılık Derneklerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.