Tarihçe

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD) 14.6.1966 yılında, Farmasötik Bilimler alanındaki bilimsel çalışma ve gelişmeleri takip etmek ve meslektaşlarına duyurmak amacı ile Prof. Dr. Enver İzgü Başkanlığında Ankara’da kurulmuştur. Bu tarihten itibaren dernek yönetimi, dönüşümlü olarak Ankara’da bulunan üç Eczacılık Fakültesi (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi) arasında değişerek günümüze kadar gelmiştir. Farklı tarihlerde geçekleştirilen olağan genel kurul toplantılarında, Derneğin amacı doğrultusunda, Derneği ileriye taşıyacak ve günceli yakalayacak tüzük değişiklikleri yapılması yönünde kararlar alınmıştır.

FABAD, bugün yaklaşık 500 üyesi ve 50 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin köklü Eczacılık Derneklerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Derneğin çeşitli bilimsel ve sosyal etkinlikleri yanında en önemli faaliyeti, FABAD Farmasötik Bilimler Dergisini yayınlamaktır. Dergi ilk kez 1970 yılında “F.B.A.D. Bülteni” olarak yayınlanmıştır ve 2000 yılından bu yana dergi “FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences” ismiyle yılda 3 kez olmak üzere İngilizce olarak yayın hayatına devam etmektedir.