Tarihçe

FARMASÖTİK BİLİMLER ANKARA DERNEĞİ (FABAD)

 Dünyada ve ülkemizde Farmasötik Bilimler ile ilgili ilerlemeleri takip ederek meslektaşlarımıza duyurmak, mesleğin bilimsel yönünü yurdumuzda tanıtmak, yaymak, teşvik etmek ve daha da kuvvetlendirmek amacıyla 14 Haziran 1966 tarihinde Prof. Dr. Enver İZGÜ başkanlığında 4526 sicil numarası ile Selanik caddesi No. 3/9 Kızılay adresinde Ankara’da kuruldu. Derneğin Kurucu Müteşebbis Heyeti Prof. Dr. Enver İZGÜ, Ecz. Abdullah UNGAN, Ecz. Aysen KARAN, Ecz. Suna DURU, Ecz. Şevket YAĞTU, Ecz. Nurten YÜKSEKÜLKÜ, Ecz. Mithat KİPER, Ecz. Nafiz SÜERDEM, Ecz. Sabri ÇIĞIZOĞLU, Ecz. Aslı TEZEL, Ecz. Ülkü GÜNER, Ecz. Necati DİKMEN, Ecz. Hüsnü ÖZGÖREN, Ecz. Turgay İSPİR ve Ecz. Hikmet Aydın BERK’den oluşmuştur. Derneğin ilk tüzüğü, 12 Mayıs 1966 tarihinde yapılan müteşebbis heyet toplantısında hazırlanmış ve “Farmasötik Bilimler Ankara Nizamnamesi” adı ile 17.6.1966 tarihinde “Ekonomi” gazetesinde yayınlanmıştır. 15 maddeden oluşan bu nizamnamede derneğin amacı “Farmasötik Bilimlerin dünyada ve memleketimizdeki ilerlemelerini takip ederek meslektaşlarına duyurmak, mesleğin ilmi yönünü yurdumuzda tanıtmak, yaymak, teşvik etmek ve mesleğin sosyal durumunu daha da kuvvetlendirmek” şeklinde ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra bilimsel konferanslar, yemekler, toplu geziler düzenlemek ve meslektaşlar arasında sosyal iletişimi sağlamak amaçlanmıştır.

Derneğin ilk giriş aidatı 10 TL. olarak belirlenmiştir. O tarihte derneğin 71 kayıtlı üyesi vardır. FABAD’a ilk kurulduğu yıllarda Eczacıbaşı ilaçları, Sandoz A.Ş., Birleşik Alman ve Şanlı Laboratuvarları maddi destekte bulunmuştur. Derneğin ilk Sosyal Münasebetler Kolu; Ecz. Aslı ÖZEL, Ecz. Cevdet ARKAN, Ecz. Ülkü ÖNAL ve Ecz. Süreyya HUMA’dan oluşmuştur. Derneğin ilk Neşriyat Kolu ise Ecz. Nurten YÜKSEKÜLKÜ, Ecz. Ningur NOYANALPAN, Ecz. Üstün ERGENE ve Ecz. Kamuran TÜZMEN’den teşekkül etmiştir.

Derneğin ilk toplantısı II. Bölge Ankara Eczacı Odasında yapılmıştır. Demek adına düzenlenen ilk bilimsel konferans ise 6.5.1967 tarihinde Prof. Dr. Enver İZGÜ tarafından “Plastik Maddelerin İlaçlar ve Organizma Üzerine Etkileri” konusunda verilmiştir.

Derneğin faaliyeti, benzer diğer dernekler gibi 12 Mart 1971 muhtırasından sonra durdurulmuş ve 1966-1973 yılları arasında derneğin bütün resmi evrakları yok sayılmıştır “12.3.1971 sonrasında tüm derneklerin çalışmalarının durdurulması ve 2.12.1972 tarihli Resmi Gazetede 1630 sayılı Dernekler Kanunu’nun yayınlanması ile yeni yasaya göre yeniden kurulmaları istenmişti. Bu kapatılma ve yeniden kurulma işlemleri nedeni ile Ankara Vilayeti Emniyet Müdürlüğü Dernekler Şubesinde 1973 yılından önceki döneme ait Farmasötik Bilimler Ankara Derneği ile ilişkili resmi herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.  Dernek 1973 yılında kurulmuş bir dernek olarak işlem görmüştür. Bu nedenle derneğin kuruluş yılı kayıtlarda 1973 olarak bulunmaktadır.  Dernek, 1972 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan Dernekler Yasası’na göre; 1966 Nizamnamesi’nde yapılan bazı değişikliklerle 1630 sayılı kanuna uygun şekle getirilerek “Farnasötik Bilimler Ankara Derneği Tüzüğü 1973” hazırlanmıştır. 18 maddelik bu tüzük ana hatları açısından 1966 Nizamnamesinden farklı olmamakla beraber yürürlüğe girmiş olan yasanın öngördüğü bazı ilave maddeleri de içermektedir. Bu tüzüğe göre yeni kurucu üyeler;

Prof. Dr. Mekin TANKER, Dr. Ecz. Aysen KARAN, Dr. Ecz. Suna DURU, Ecz. Mithat KİPER, Ecz. Şevket YAĞTU, Ecz. Ülkü ÖNAL ve Ecz. Tamer BAYKARA’dan oluşmuştur. Kurucu üye sayısı yedi kişi ile sınırlı tutulmuştur.

Prof. Dr. Mekin TANKER yeni kurulan Farmasötik Bilimler Ankara Derneği’nin kurucu üyesi ve 1973-1977 yılları arasında II. Başkanı; 1977-1979 ve 1979-1981yılları arasında da Dernek Başkanı olarak görev yapmıştır.

24.1.1979 tarihli Genel Kurul toplantısında derneğin adresinin değiştirilmesi kararı alınarak bu tarihten itibaren derneğin resmi adresi “Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Teknoloji Kürsüsü Tandoğan/ ANKARA” olarak tüzükte yer almıştır. 12 Eylül 1980 sonrası Demekler Kanununda yapılan değişiklikten dolayı 1973’te yayınlanan tüzük tekrar değiştirilerek 2908 Dernekler Kanununa uygun şekle dönüştürülmüş ve 22 maddeden oluşan yeni tüzük (1984 tüzüğü) hazırlanmıştır. 1984 tüzüğünde derneğin adresi değiştirilerek “Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Hacettepe/ ANKARA” olarak güncellenmiştir.

Derginin kapağında da yer alan dernek ambleminin saptanmasında derneğin ilk başkanı olan Prof. Dr. Enver İZGÜ konu ile ilgili yaptığı çalışmalar üzerinde diğer kurucu üyelerin de yapıcı düzeltmeleri ile bu örneklerden biri dernek amblemi olarak kabul edilmiştir.

Dernek Yönetim Kurulunda görev alan başkan ve üyeler o zamanki unvanları ile yıllara göre aşağıda verilmiştir.

1966-1968: Prof. Dr. Enver İZGÜ (Başkan), Ecz. Aysen KARAN (II. Başkan), Ecz. Nafiz SÜERDEM (Genel Sekreter), Ecz. Necati DİKMEN (Muhasip);

1968-1973: Ecz. Şevket YAĞTU (Başkan), Ecz. Aysen KARAN (II. Başkan), Ecz. Nafiz SÜERDEM (Genel Sekreter), Ecz. Necati DİKMEN (Muhasip), Ecz. Enver İZGÜ (Üye) Ecz. Abdullah UNGAN (Üye) Ecz. Suna DURU (Üye) Ecz. Ülkü GÜNER (Üye) Ecz. Aslı TEZEL (Üye);

1973-1977: Prof. Dr. Enver İZGÜ (Başkan), Prof. Dr. Mekin T ANKER (II. Başkan), Doç. Dr. Aysen KARAN (II. Başkan), Dr. Tamer BAYKARA (Genel Sekreter), Dr. Necati DİKMEN (Muhasip), Dr. Ecz. Suna DURU (Üye), Dr. Ecz. Ningur NOYANALPAN (Üye), Ecz. Mithat KİPER (Üye), Ecz. Ülkü ÖNAL (Üye), Ecz. Nurten YÜKSEKÜLKÜ (Üye);

1977-1979:  Prof. Dr. Mekin TANKER (Başkan), Doç. Dr. Aysen KARAN (II. Başkan) ,Dr. Tamer BAYKARA (Genel Sekreter), Ecz. Kamil KÖSE (Muhasip), Prof. Dr. Enver İZGÜ (Üye), Doç. Dr. Suna DURU (Üye),  Ecz. Türkan KAYAALP (Üye);

1979-1981: Prof. Dr. Mekin TANKER (Başkan), Doç. Dr. Aysen KARAN (II. Başkan). Dr. Tamer BAYKARA (Genel Sekreter). Ecz. Namık EVREN (Muhasip). Prof. Dr. Enver İZGÜ (Üye), Doç. Dr. Suna DURU (Üye), Doç. Dr. Atilla HINCAL (Üye), Ecz. Seçkin ÖZDEN (Üye), Ecz. Engin ŞARER (Üye), Ecz. Bilge ŞENER (Üye), Ecz. Gül AYANOĞLU(Üye);

1981-1984: Prof. Dr. Atilla HINCAL (Başkan) Doç. Dr. Mevlüt ERTAN (II. Başkan), Dr. Bilge ŞENER (Genel Sekreter), Doç. Dr. Serpil KIŞLALIOĞLU, Dr. Tamer BAYKARA, Dr. İsmail ÜSTEL, Dr. Okan ATAY, Dr. Filiz İLİSULU,  Dr. Hayat ALKAN,  Prof. Dr. Aysen KARAN, Doç. Dr. Tuncel ÖZDEN;

1984-1986:  Prof. Dr. Atilla HINCAL (Başkan), Doç. Dr. İlbeyi AĞABEYOĞLU (II. Başkan) Doç. Dr. Bilge ŞENER (Genel Sekreter), Doç. Dr. Tamer BAYKARA, Dr. Yılmaz ÇAPAN, Dr. Okan ATAY, Dr.Rümeysa SUNAL;

1986-1988: Prof. Dr. Atilla HINCAL (Başkan), Doç. Dr. İlbeyi AĞABEYOĞLU (II. Başkan) Doç. Dr. Fethi ŞAHİN (Genel Sekreter), Doç. Dr. İhsan ÇALlŞ (Muhasip), Prof. Dr. Mevlüt ERTAN (Üye), Doç. Dr. Süheyla KAŞ (Üye),  Doç. Dr. Yılmaz ÇAPAN (Üye), Doç. Dr. Okan ATAY (Üye);

1988-1990: Prof. Dr. İlbeyi AĞABEYOĞLU (Başkan), Prof. Dr. Mevlüt ERTAN (II. Başkan), Doç. Dr. Bilge ŞENER (Genel Sekreter), Yrd. Doç. Dr. Nevin ÇELEBİ (Sayman), Doç. Dr. Yılmaz ÇAPAN (Üye), Doç. Dr. Okan ATAY (Üye), Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAŞARAN (Üye), Doç. Dr. Cihad ŞAFAK (Üye);

1990-1992: Prof. Dr. İlbeyi AĞABEYOĞLU (Başkan), Doç. Dr. İsmail ÜSTEL (II. Başkan), Doç. Dr. Sema BURGAZ (Genel Sekreter), Doç. Dr. Şenay KÜSMENOĞLU (Sayman), Prof. Dr. Rahrniye ERTAN ( Üye), Doç. Dr. Ufuk ABBASOĞLU (Üye), Doç. Dr. Nevin ÇELEBİ (Üye);

1992-1994: Prof. Dr. İlbeyi AĞABEYOĞLU (Başkan), Doç. Dr. Maksut COŞKUN (II. Başkan), Doç. Dr. Füsun ACARTÜRK (Genel Sekreter),  Doç. Dr. Zühre ŞENTÜRK (Sayman), Yrd. Doç. Dr. Türkan ELDEM (Üye), Dr. Erhan PALASKA (Üye), Uzm. Ecz. Pınar BULUT (Üye);

1994-1996: Prof. Dr. İlbeyi AĞABEYOĞLU (Başkan), Prof. Dr. Maksut COŞKUN (II. Başkan), Yrd. Doç. Dr. Ömer OCAK (Genel Sekreter), Doç. Dr. Türkan ELDEM (Sayman), Doç. Dr. Sulhiye YILDIZ (Üye), Doç. Dr. Erhan PALASKA (Üye), Yrd. Doç. Dr. Sönmez UYDEŞ (Üye);

1996-1998: Prof. Dr. Füsun ACARTÜRK (Başkan), Prof. Dr. Meral TORUN (II. Başkan), Doç. Dr. Tuncay DEMİRYÜREK (Genel Sekreter), Doç. Dr. Sema ÇALlŞ (Sayman), Yrd. Doç. Dr. Gülgün AYHAN (Üye), Yrd. Doç. Dr. Asuman BOZKIR (Üye), Dr. Sibel ÖZKAN (Üye);

1998-2000: Prof. Dr. Filiz ÖNER (Başkan), Doç. Dr. Ayla BALKAN (II. Başkan), Dr. Selen YEĞENOĞLU (Sekreter), Dr. Yeşim ÖZKAN (Sayman), Doç. Dr. Bilgehan PEKİNER (Üye), Yard. Doç. Dr. Ayşegül KARATAŞ (Üye), Yard. Doç. Dr. Tuncer DEĞİM (Üye);

2000-2002: Prof. Dr. Filiz ÖNER (Başkan), Prof. Dr. Ayla BALKAN (II. Başkan), Yard. Doç. Dr. Selma ŞAHİN (Sekreter), Dr. Yeşim ÖZKAN (Sayman), Doç. Dr. Bilgehan PEKİNER (Üye), Yard. Doç. Dr. Ayşegül KARATAŞ (Üye), Yard. Doç. Dr. Tuncer DEĞİM (Üye);

 2002-2004: Prof. Dr. Filiz ÖNER (Başkan), Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY (II. Başkan), Doç. Dr. Selma ŞAHİN (Sekreter), Dr. Aylin GÜRBAY (Sayman), Doç. Dr. Tuncer DEĞİM (Üye), Yard. Doç. Dr. Ayşegül KARATAŞ (Üye), Dr. Yeşim ÖZKAN (Üye);

2004-2008: Prof. Dr. Gülberk UÇAR (Başkan), Doç. Dr. Selma ŞAHİN (II. Başkan), Dr. Aylin GÜRBAY (Sekreter), Dr. Hande GÜRER ORHAN (Sayman), Doç. Dr. Sevgi TAKKA (Üye), Doç. Dr. Erten ONUR (Üye), Dr. Betül ARICA (Üye);

2006-2008: Prof. Dr. Gülberk UÇAR (Başkan), Doç. Dr. Sevgi TAKKA (II. Başkan), Doç. Dr. Birsen TOZKOPARAN (Sekreter), Doç. Dr. Betül ARICA YEĞİN (Sayman), Doç. Dr. Bengi USLU (Üye), Doç. Dr. Nilüfer YÜKSEL (Üye), Doç. Dr. Zeliha Gül DEĞİM (Üye);

2008-2010: Prof. Dr. Fügen AKTAN (Başkan), Prof. Dr. Fügen ÖZKANLI (II. Başkan), Doç. Dr. Ayşegül GÜVENÇ (Sekreter), Dr. Tansel ÇOMOĞLU (Sayman), Doç. Dr. Nilüfer TURAN (Üye), Doç. Dr. Sevgi YARDIM AKAYDIN (Üye), Yard. Doç. Dr. Suna ERDOĞAN (Üye);

2010-2012: Prof. Dr. Bensu KARAHALİL (Başkan), Bilgehan DOĞRU (II. Başkan), Prof. Dr. Sevgi YARDIM AKAYDIN (Sekreter), Doç. Dr. Nilüfer Nermin TURAN DURAL (Sayman), Prof. Dr. Ayşegül GÜVENÇ (Üye), Prof. Dr. Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ (Üye), Öğr. Gör. Melike TUNÇAY EKİZOĞLU (Üye);

 2012-2014: Prof. Dr. Bensu KARAHALİL (Başkan), Bilgehan DOĞRU (II. Başkan), Sevgi YARDIM AKAYDIN (Sekreter), Doç. Dr. Sultan BAYTAŞ (Sayman), Prof. Dr. Ayşegül GÜVENÇ (Üye), Prof. Dr. Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ (Üye), Öğr. Gör. Melike TUNÇAY EKİZOĞLU (Üye);

2014-2016: Prof. Dr. Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ (Başkan), Prof. Dr. Ayşegül GÜVENÇ (II. Başkan), Doç. Dr. Melike TUNÇAY EKİZOĞLU (Sekreter), Doç. Dr. Sevtap AYDIN (Sayman), Prof. Dr. Bensu KARAHALİL (Üye), Prof. Dr. Bilgehan DOĞRU (Üye), Prof. Dr. Sevgi YARDIM AKAYDIN (Üye);

2016-2018: Prof. Dr. Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ (Başkan), Prof. Dr. Erdal DİNÇ (II. Başkan), Doç. Dr. Melike TUNÇAY EKİZOĞLU (Sekreter), Doç. Dr. Sevtap AYDIN (Sayman), Doç. Dr. Alper GÖKBULUT (Üye), Doç. Dr. Aysel BERKKAN (Üye), Arş. Gör. Dr. Fatma Nur TUĞCU DEMİRÖZ (Üye);

2018-2021: Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU (Başkan), Prof. Dr. Sevgi YARDIM AKAYDIN (II. Başkan), Doç. Dr. Aysel BERKKAN (Sekreter), Dr. Ecz. Eda GÖKBULUT (Sayman), Prof. Dr. Erdal DİNÇ (Üye), Dr. Öğr. Üyesi Melike ÖZKAN (Üye), Dr. Öğr. Üyesi Mine SİLİNDİR GÜNAY (Üye); (2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle genel kurul toplantısı yapılamamıştır)

2021-2023: Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU (Başkan), Prof. Dr. Erdal DİNÇ (II. Başkan), Dr. Öğr. Üyesi Melike ÖZKAN (Sekreter), Dr. Ecz. Eda GÖKBULUT (Sayman), Prof. Dr. Ela KADIOĞLU (Üye), Doç. Dr. Aysun HACIŞEVKİ (Üye), Dr. Öğr. Üyesi Mine SİLİNDİR GÜNAY (Üye);

Derneğin yayın organı ilk kez 1969 yılında “Ankara Eczacılık İlimleri Derneği Bülteni” olarak yayınlanmaya başlamıştır. Bültenin Redaksiyon Heyeti; Prof. Dr. Enver İZGÜ, Prof. Dr. Mekin TANKER, Ecz. Aysen KARAN ve Ecz. Suna DURU’ dan teşekkül etmiş ve Yayın Komisyonu Ecz. Hüsnü ÖZGÖREN, Ecz. Tuncay GÖNÇ ve Ecz. Okan ATAY’dan oluşmuştur. Bültenin ana amacı mesleki gelişmelerden meslektaşları haberdar etmek, sosyal iletişimi sağlamak, bilimsel ve sosyal aktiviteleri duyurmaktır. Dergi zaman zaman aksamış olsa da yılda iki üç defa yayınlanmak suretiyle yayın hayatına devam etmiştir.

Bülten 1981 yılından itibaren “FABAD Eczacılık Bilimleri Dergisi (FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences) adını almış ve yeni yapılanması ile yayınlanmaya başlanmıştır. Dergi, bilimsel yayınların sayısı, kalitesi ve dernek faaliyetlerinin daha bilimsel bir boyuta gelmesi ile uluslararası hakemli bilimsel dergi olarak yayın faaliyetlerini sürdürmüş ve yılda 4 sayı şeklinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaya devam etmiştir. 19 Eylül 1983’te Chemical Abstracts’da indekslenmeye kabul edilmiştir. 2017 yılından itibaren yılda üç sayı (Nisan, Ağustos ve Aralık) olarak yayınlanmaktadır. Derginin bilimsel araştırmalar için yayın dili “İngilizce” olarak belirlenmiş olmakla beraber derleme makaleler Türkçe olarak da kabul edilmektedir. Dergi sayılarına 2013 yılı Vol. 38’den itibaren e-ISSN 2651-4648’ten çevrimiçi olarak ulaşılabilir.

Derginin bugüne kadar Yayın Kurulu Başkanlıklarını;

1969-1981yılları arasında Prof. Dr. Enver İZGÜ

1981-1986 yılları arasında Prof. Dr. Aysen KARAN,

1986-1990 yılları arasında Dr. Okan ATAY,

1990-1992 yılları arasında Doç. Dr. İsmail ÜSTEL,

1992-1996 yılları arasında Prof. Dr. İlbeyi AĞABEYOĞLU,

1996-2000 yılları arasında Prof. Dr. Sema BURGAZ

2000-2003 yılları arasında Sema ÇALIŞ,

2004-2009 yılları arasında Selma SARAÇ,

2009-2011 yılları arasında Sevda ŞENEL,

2011-2016 yılları arasında Didem DELİORMAN ORHAN yürütmüş,

2016 yılından itibaren de Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ yürütmektedir.

Dergi Chemical Abstracts yanında Analytical Abstracts, International Pharmaceutical Abstracts, Excerpta Medica (EMBASE), Scopus, Turkish Medical Index ve TR Dizin’de indekslenmektedir.

FABAD, bugün 500 üyesi ve 60 yıla yaklaşan tarihi ile Türkiye’nin köklü Eczacılık Derneklerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Derneğin çeşitli bilimsel ve sosyal etkinlikleri yanında en önemli faaliyeti, FABAD Farmasötik Bilimler Dergisini düzenli olarak yayınlamaktır.

Derneğimizin bugüne kadar olan geçmişi hakkında gelecek nesillere bilgi aktarımının sağlanması ve onların da katkılarıyla daha uzun yıllar yaşaması mümkündür. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve dergi Yayın Kurulunda yer alan, özveri ile çalışan ve derneğimizin yarım asırdan daha fazla yaşamasında emeği olan bütün değerli üyelerimize katkıları için sonsuz teşekkürlerimizle.

Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Bilge ŞENER

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Okan ATAY

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

 Yararlanılan Kaynak

Prof. Dr. Aysen KARAN, 1984. FABAD-Farm. Bil. Dergisi 9, 147-149.