Prof. Dr. Nesrin Gökhan Kelekçi

Prof. Dr. Nesrin Gökhan Kelekçi’nin Akademik Özgeçmiş Özeti

Eposta:onesrin@gmail.com
Prof Dr Nesrin Gokhan Keleci

14 Eylül 1970 yılında Van’da dünyaya gelen Nesrin Gökhan Kelekçi 1991 Yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuş, 1994 Yılında Farmasötik Kimya alanında bilim uzmanlığı, 1998 yılında doktora derecelerini almıştır. 1999 Yılında yardımcı doçent, 2003 yılında doçent, 2010 yılında profesörlük kadrolarını almaya hak kazanmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2000 Yılında Almanya’da Carolo-Wilhelmina Technische Üniversitesi, Farmasötik Kimya Enstitüsün’de Kapiller elektroforezde yoğunlaştırma, 2001-2002 tarihleri arasında İngiltere’de King’s College London Üniversitesi, Eczacılık Okulu’nda Model peptit serilerinin metabolizması üzerinde yapının etkisi ve 2012 yılında Güney Kore’de Sejong Üniversitesinde Antikor-İlaç Konjugatları konuları üzerinde çalışmalarda bulunmuştur.

Nesrin Gökhan Kelekçi 2006-2007 Akademik Yılı Hacettepe Üniversitesi Bilimde Teşvik Ödülünü, 2007 yılında Türk Eczacılar Birliği (TEB) Akademisi 2007 Araştırma Desteği Ödülünü, 2008 yılında Novartis Farmasötik ve Medisinal Kimya İlaç Tasarım ve Geliştirme Araştirma Destekleri Ödülünü ve 2009 yılında 2007-2008 yılları Novartis Farmasötik ve Medisinal Kimya İlaç Tasarım ve Geliştirme Araştirma En İyi Yayın dalında Birincilik Ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Araştırma alanları depresyon ve alzheimer da etkili olduğu düşünülen monoamin oksidaz enzim inhibitörü bileşiklerin tasarımı, sentezi ve etkileşim modellerinin çıkartılmasıdır. Ayrıca antiinflamatuvar etkiye sahip değişik yapıdaki kondanse heterosiklik bileşiklerin sentezi ve yapılarının aydınlatılmadısır. SCI (Science Citation Index)’e göre taranan dergilerde 41 yayını, 2 adet kitap bölümü, 60’dan fazla bildiri özeti ve ulusal dergilerde 6 yayını ve bildiri özetleri bulunmaktadır. Scopus veri tabanına göre yayınlarına yapılan atıf sayısı Ağustos 2016 itibari ile 920 ve h sayısı 13’dir.

H.Ü.Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, H.Ü. Eczacılık Fakültesi Dergisi Editör Yardımcısı, H.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı görevlerinde bulunan Prof.Dr.Nesrin Gökhan Kelekçi halen H.Ü. Eczacılık Fakültesi Öz Değerlendirme Kurul Koordinatörü, H.Ü. Farmasötik Kimya Araştırma Geliştirme Derneği saymanı, H.Ü. Eczacılık Fakültesi Erasmus-Eşdeğerlik Komisyonu Üyeliği ve Türkiye Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)’nin yönetim kurulu başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Evlidir.