Doç. Dr. Melike (TUNÇAY) EKİZOĞLU

Doç. Dr. Melike (Tunçay) Ekizoğlu’nun Akademik Özgeçmiş Özeti

1975 yılında Aydın’da doğan Melike (Tunçay) Ekizoğlu, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirmiş ve 1997 yılında Farmasötik Mikrobiyoloji ABD’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 1998 yılında aynı fakültenin Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’ndan ve 2000 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan olmak üzere iki Yüksek Lisans derecesi almıştır. 2007 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD’da doktorasını tamamlamıştır. Aynı yıl öğretim görevlisi olarak atanmıştır. Haziran 2005-Ağustos 2006 tarihleri arasında ABD’de Illinois Üniversitesi, Tarım-Tüketici ve Çevre Bilimleri Koleji, Hayvan Bilimleri Bölümü, Mikrobiyoloji Laboratuvarında ‘Yaygın Antibiyotik Kullanımının Çevresel İzolatların Fenotipik Ve Genotipik Direnç Paternlerine Etkisi’ üzerine çalışmalar yapmıştır. Temmuz-Eylül 2008 tarihleri arasında TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursuyla aynı laboratuvarda bu konudaki çalışmalarına devam etmiştir. Melike (Tunçay) Ekizoğlu 1998-1999 Hacettepe Üniversitesi Araştırma Grubu Başarı Ödülü’ne hak kazanmıştır. Farklı kongrelerde 2 poster birincilik ödülü almıştır.  Araştırma alanları antimikrobiyal maddelerin aktivitelerilerinin ölçümü, bakterilerde görülen antibiyotik ve biyosit direnci, farmasötik ve medikal ürünlerde mikrobiyolojik analizler ve sterilite testleri üzerinedir. SCI (Science Citation Index)’e göre taranan dergilerde 20 yayını, 40 bildiri özeti ve ulusal dergilerde 14 yayını ve 20 bildiri özeti bulunmaktadır. PubMed veri tabanına göre yayınlarına yapılan atıf sayısı Ağustos 2016 itibari ile 500 civarındadır. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yönetim Kurulu ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaç Kozmetik Ar-Ge Laboratuvarı (HÜNİKAL) Yönetim Kurulu üyesidir. Türkiye Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)’nin 2010 yılından beri yönetim kurulu üyesidir. 2014 yılından beri dernek sekterliği görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.