Dr. Burcu Kelleci Çakır

1990 yılında Karaman’da doğan Burcu Kelleci Çakır, 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuş ve aynı fakültenin Klinik eczacılık Anabilim Dalı’nda lisansüstü çalışmalarına başlamıştır. Prof. Dr. Kutay Demirkan’ın danışmanlığında, 2017 yılında yüksek lisansını, Doç. Dr. Aygin Ekincioğlu’nun danışmanlığında 2023 yılında doktorasını tamamlamıştır. Lisans eğitiminin 1 yılını Slovenya’nın Ljublana şehrinde bulunan Eczacılık Fakültesinde, lisansüstü eğitimi sırasında ise 4 ay süre ile Almanya’nın Aachen şehrinde Uniclinik Aachen Üniversitesi Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Anabilim Dalı’nda gözlemci araştırmacı olarak bulunmuştur. 2017 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nda kadrolu olarak görev yapmaktadır. 2022 yılında Tüm Kamu Eczacıları Derneği yedek yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiş, 2017 yılından bu yana Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği-Eczacılık çalışma grubunda çalışmalarını sürdürmektedir. 2021 yılında Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma Derneği’nin (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism-ESPEN) Eğitim ve Klinik Pratik Komite üyesi olarak görev yapmaktadır. Başlıca çalışma alanları arasında; Yaşlı hastalarda ilaç kullanımı, klinik nütrisyon ve kardiyovasküler cerrahide ilaç kullanımı yer almaktadır.