Prof. Dr. Bilgehan DOĞRU

Prof. Dr. Bilgehan DOĞRU (Üye)
E-posta: bilgehan.dogru@ankara.edu.tr

Ankara doğumlu olan Bilgehan Doğru Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi`nden mezun olup,1986 yılIında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı`nda yüksek lisans eğitimini tamamlayarak uzmanlık ünvanını almıştır. 1986 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1989 yılında İngiltere`de Liverpool Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya biriminde doktora eğitimine başlamış ve "E vitamini ve kanda lipid peroksidasyonu" konulu doktora tez çalışması ile 1993 yılında doktora derecesini almaya hak kazanmıştır.
1995- 1996 tarihleri arasında Japonya’da Nagoya şehrinde Meijo Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Klinik Biyokimya bölümünde davetli araştırmacı olarak "Diyabetik komplikasyonlar ve destek proteinlerinin rolü" konusunda çalışmalar yapmıştır.
1997 yılında Doç. Dr. ünvanını ve 2003 yılında Profesörlük ünvanını almıştır.
İlgi alanı lipid peroksidasyonu, serbest radikaller ve antioksidanlardır.
SCI (Science Citation Index)’e göre taranan dergilerde 18 yayını, 9 bildiri özeti ve ulusal dergilerde 4 yayını ve 3 bildiri özeti bulunmaktadır. PubMed veri tabanına göre yayınlarına yapılan atıf sayısı 2014 itibari ile 127 dir.
6. ,7., ve 9.ncu Uluslararası Eczacılık sempozyumu (ISOPS-6 , 7, ve 9) Organizasyon Komitesi üyeliği (2000-2009), 8.nci Uluslararası Eczacılık sempozyumu (ISOPS-8) Bilim Komitesi üyeliği (2006), 9.ncu Uluslararası Eczacılık sempozyumu (ISOPS- 9) Sosyal Komitesi üyeliği (2008-2009),
17. Ulusal Biyokimya Kongresi Organizasyon Komitesi üyeliği (2002), FABAD (Farmasotik Bilimler Ankara Derneği) Yönetim Kurulu (2000-2002) ve FABAD (Farmasotik Bilimler Ankara Derneği) Yayın Kurulu üyeliği (1998-2000), Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Akreditasyon Çalışması Komisyonu üyeliği (2002) gibi görevlerde bulunmuştur. Ankara Üniversitesi Süper Öğrenci Seçimi Komisyonu (1999-2004), Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sosyal Yardım ve Dayanışma Kolu Yönetim Kurulu üyeliği (2001-2005), Ank. Üniv. Eczacılık fakültesi Eğitim Komisyonu (2004-2005), Ankara Üniversitesi Birim Sigara Mücadele Komisyonu üyeliği, Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi ihale Komisyonu üyeliği (2000-2004, Ankara Üniversitesi Dekan Yardımcılığı (2008-2009), Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Sınav komisyonu üyeliği (2008-2009), kısa süreli Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya ABD Anabilim Dalı Başkanlığı Vekaleti (2009) görevi yapmıştır.
Halen Uluslararası katılımlı 12. Ulusal Spektroskopi Kongresi Organizasyon Komitesi Üyeliği (2010-2011) ve Türkiye Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)’in Başkan yardımcılığını yapmıştır (2010-1014).  Halen FABAD Yönetim Kurulu Üyesidir. 11. Uluslar arası Eczacılık sempozyumu  Sosyal Komitesi üyeliği devam etmektedir(2012-2015).
Türk Biyokimya Derneği ve Farmasötik Bilimler Ankara Derneği üyesidir. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı`nda öğretim üyesi olarak görevi devam etmektedir.