Prof. Dr. Bensu KARAHALİL

Prof. Dr. Bensu KARAHALİL (üye)

Eposta: bensuka@gmail.com

1967 yılında Akçaabat’ta doğan Bensu Karahalil Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini dönem birincisi olarak bitirmiş ve aynı Fakülte’nin Toksikoloji Anabilim Dalı’nda 1992 yılında Yüksek Lisans, 1996 yılında Doktora derecelerini almıştır. 1998 yılında yardımcı doçent, 1999 yılında doçent ve 2005 yılında profesör ünvanlarını almıştır. 1996-2003 yılları arasında toplam 3 yıl süreyle Almanya’da Genetik Araştırma Enstitüsü (Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research; IPK), Amerika’da Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST)-Biyoteknoloji Bölümü, İngiltere’de Paterson Kanser Araştırma Enstitüsü (Paterson Institute for Cancer Research, Christie Hospital NHS Trust; PICR) ve Amerika’da Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institute of Health; NIH)’lerinde moleküler genetik laboratuvarlarında “DNA Hasarı ve Onarımı” üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmaları sırasında NIST, NATO ve NIH fogarty burslarını almıştır. Bensu Karahalil 2006 yılında TÜBİTAK teşvik ödülü, 2007 yılında LOREAL TÜBA hakemli genç bilim kadınları ödülü ve Türk Eczacıları Birliği Eczacılık akademisi 2014 Bilim Ödülüne hak kazanmıştır. Araştırma alanları çevre ve insan sağlığı üzerine ksenobiyotiklerin toksik etkisinin analizinde kullanılan genotoksisite testleri, genetik toksikoloji, farmakogenomik, toksikogenomik ve uygulama teknikleri üzerinedir. SCI (Science Citation Index)’e göre taranan dergilerde 60 yayını, 4 adet kitap bölümü, 60’dan fazla bildiri özeti ve ulusal dergilerde 6 yayını ve 8 bildiri özeti bulunmaktadır. PubMed veri tabanına göre yayınlarına yapılan atıf sayısı Nisan 2014 itibari ile 1050 ve h sayısı 19’dur. Altı uluslararası, 1 ulusal derginin editorler kurulu üyesidir, Türkiye Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)’in yönetim kurulu üyesi ve Türk Toksikoloji Derneği saymanı olarak görev yapmaktadır.  Fakülte ve yönetim kurulu üyelikleri, Türk Eczacıları Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (TEBAUM) danışma kurulu üyesi, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi-eğitim komisyonu üyesi, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Socrates/Erasmus komisyonu üyesidir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı gıda katkı maddeleri ve bulaşanlar ihtisas alt komisyonlarında 2004-2009 yıllarında hizmet vermiştir.