Doç. Dr. Sevtap AYDIN

Doç. Dr. Sevtap AYDIN
E-posta: sevtapay@hacettepe.edu.tr

1977 Ordu doğumlu Sevtap AYDIN, Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi`nden 2000 yılında mezun olup, 2003 Yılında Farmasötik Toksikoloji alanında bilim uzmanlığı, 2009 yılında doktora derecelerini almıştır. 2013 yılında Doç. Dr. ünvanını almıştır ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı`nda öğretim üyesi olarak görevi devam etmektedir. İlgi alanları kimyasal ajanların ve bitkisel kaynaklı maddelerin genotoksisitesi, immunotoksisite, oksidatif stress ve mikotoksinlerdir. Almanya’da Ulm Üniversitesi, Jinekoloji Onkoloji Enstitüsünde 10 ay ve 6 ay süreyle davetli araştırmacı olarak çalışmıştır. Doç.Dr. Sevtap AYDIN’ın, Toksikoloji alanında SCI kapsamında yer alan 33 adet uluslar arası ve 9 adet ulusal olmak üzere toplam 42 adet makalesi bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet ulusal kitap bölümü yazmıştır. H-Indeksi 10’dur. 81 adet uluslar arası ve 18 ulusal olmak üzere toplam 99 adet bildirisi ile uluslar arası ve ulusal toksikoloji kongrelerinde sunusu bulunmaktadır. Web of Science -Science Citation Index (SCI) veri tabanından taranmış toplam 400 adet atıfı bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin birçok komisyonunda görev almıştır: Fakülte İş Sağlığı ve Güveliği Komisyon Üyeliği, Fakülte Kimyasal-Biyolojik Atık Komisyon üyeliği, Staj Komisyonu üyeliği ve ECZAK Fakülte Özdeğerlendirme Raporu Hazırlama Komite Üyeliği. Avrupa Toksikologlar ve Toksikoloji Dernekleri Federasyonu (EUROTOX), Uluslararası Toksikoloji Birliği (IUTOX), Türk Toksikoloji Derneği (TTD), Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD) ve H.Ü. Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği gibi önemli bilimsel derneklerde üyeliği bulunmaktadır. Türk Toksikoloji Derneği Yönetim Kurul Üyesi (2014-) ve FABAD Yönetim Kurul Üyesi-dernek saymanı (2014-) olarak görevi devam etmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda Gıda Olarak Kullanılabilecek Bitkiler Komisyon üyesi olarak aktif görev almaktadır.