Prof. Dr. Sevgi YARDIM AKAYDIN

Prof. Dr. Sevgi YARDIM AKAYDIN

Eposta: sevgiy@gazi.edu.tr

1967 yılında Trabzon’da doğan Sevgi Yardım-Akaydın İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamlamıştır. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne girmeye hak kazanmış, 1989 yılında mezun olduktan sonra aynı fakültede Biyokimya Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1992 yılında Yüksek Lisans, 1999 yılında Doktora derecelerini almıştır. 2002 yılında yardımcı doçent,  2006 yılında doçent ve 2012 yılında profesör ünvanlarını almıştır. 2003 yılında misafir araştırmacı olarak toplam 6 ay ABD’nde Michigan State University’de bulunmuştur. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Fakülte ve Yönetim Kurulu üyeliği,  LLP/Erasmus komisyonu üyeliği, ECTS Komisyonu üyeliği ve Staj Komisyonu  üyeliği ve GÜADEK bölüm koordinatörlüğü yapmıştır. 2014-2017 tarihleri arasında G.Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı başkanlığı görevinde bulunmuştur. 2015 yılından beri G.Ü. Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)’ nde 2008-2010 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği, 2010-2014 döneminde dernek sekreterliği, 2014-2016 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Halen FABAD 2.başkanlığı görevini devam ettirmektedir. Araştırma alanları; kanser ve kardiyovasküler hastalıklarda serbest radikal ve antioksidanların rolü, serbest radikal hasarı markırlarının incelenmesi, total antioksidan kapasite ölçüm teknikleri ve güncel araştırma ve ilgi alanları; kanserde DNA hasarı onarım mekanizmaları ve ilaç direncidir. Evli ve iki çocuk sahibidir.