PROF. DR. ERDAL DİNÇ

Prof. Dr. Erdal Dinç’in Akademik Özgeçmiş Özeti

1963 yılında Konya-Ilgın’da doğan Erdal Dinç, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya bölümünden 1986 yılında mezun olmuştur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 1989 yılında Yüksek Lisans, 1996 yılında Doktora derecelerini almıştır. 2000 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında docent, 2009 yılında ise profesörlük ünvanlarını alan Erdal Dinç, halen Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları ilaç, bitki ve gıda analizi, kemometri, kromatografik ve spektroskopik tekniklerdir. 2010 yılında Ankara Üniversitesi Bilim Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır. SCI (Science Citation Index)’e göre taranan dergilerde 142 makalesi, 7 adet kitap bölümü, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş 80’den fazla bildiri özeti bulunmaktadır. Web of Science veri tabanına göre yayınlarına yapılan atıf sayısı 2016 itibari ile 1686 olup h sayısı 24’tür.