Prof. Dr. Ela KADIOĞLU

Prof. Dr. Ela KADIOĞLU

15 Mart 1977 yılında Ankara’da doğan Ela Kadıoğlu, lisans eğitimini 1995-1999 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamış, 2000 yılında aynı anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2002 yılında bilim uzmanlığı, 2008 yılında doktora derecelerini ve 2013 yılında doçent ünvanını alan Ela Kadıoğlu, 2020 yılında profesör kadrosuna atanmıştır. Doktora derecesini 2008 yılında TÜBİTAK- Bilim Adamı Yetiştirme Grubu, Yurtiçi-Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Burs Programı bursiyeri olarak tamamlamış ve bu burs programı kapsamında 2004 yılında 6 ay süre ile İngiltere’de Newcastle Upon Tyne Universitesi Tıp Fakültesi, Farmakogenetik bölümünde davetli araştırmacı olarak bulunmuştur. Ela Kadıoğlu’nun bilimsel araştırma konuları; çevresel maruziyetler, genetik toksisite testleri ve toksikogenetiktir.