Dr. Öğr. Üy. Mine SİLİNDİR GÜNAY

Dr.Öğr.Üy. Mine SİLİNDİR GÜNAY

E-posta: msilindir@yahoo.com

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olmuş, 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi alanında bilim uzmanlığını almıştır. 2016 yılında François Rabelais de Tours Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Radyofarmasi alanında çift-danışmanlı doktora derecelerini almıştır. 2017 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi ABD.’nda doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

2005 yılında Erasmus Öğrenci Değişim Programı bursu ile lisans eğitimini 5 ay Ljubljana Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde sürdürmüştür. 2011-2016 yılları arasında Fransa Elçiliği- Campus France’ın Cotutelle doktora tez bursunu kazanarak doktora tezini François Rabelais de Tours Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi arasındaki işbirliği ile Tours/Fransa’da tamamlamıştır. 2015 yılında Avrupa Nükleer Tıp Derneği’nin verdiği Radyofarmasi Serifikası’nı kazanmıştır.

Radyofarmasötikler, hedeflendirilmiş ilaç taşıyıcı sistemler, radyoişaretleme, teranostikler, moleküler görüntüleme, kanser görüntüleme, nörodejeneratif hastalıkların görüntülenmesi ve beyne hedeflendirme araştırma alanları arasındadır. 15 adet uluslararası, 4 adet ulusal makalesi ve 6 adet uluslararası kitap bölümü bulunmaktadır.

2007 tarihinden itibaren Radyofarmasi Derneği’nin saymanlığını ve 2018 tarihinden itibaren Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)’ın yönetim kurulu üyeliği ve 2021 yılından itibaren İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği (ILARUD) genel sekreterliğini sürdürmektedir. Ayrıca, Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği (TUFTAD), Ankara Eczacı Odası, Türk Eczacıları Birliği ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneğinin üyesidir.