DOÇ. DR. AYSEL BERKKAN

Doç. Dr. Aysel Berkkan’ın Akademik Özgeçmiş Özeti

17  Kasım 1970 yılında Ankara’da doğan Aysel BERKKAN, 1988-1993 yılları arasında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde, 2008-2013 yılları arasında  Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde okudu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda bilim uzmanlığını, 2004 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda doktora derecesini almıştır. 2008 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında doçent ünvanı almaya hak kazanmıştır. Halen Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Araştırma alanları Spektrometri (Atomik Absorpsiyon, UV, Floresans) ve Gaz  Kromatografidir. SCI (Science Citation Index)’e göre taranan dergilerde 15 yayını, 1 adet kitap bölümü, 20 bildiri özeti ve ulusal dergilerde 5 yayını bulunmaktadır. Web of Science veri tabanına göre yayınlarına yapılan atıf sayısı Şubat 2019 itibari ile 98 ve h sayısı 5’dir.

Halen Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda doçent olarak görev yapmaktadır. Şubat 2019 itibariyle Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Gazi Üniversitesi Eğitim Komisyonu üyeliği, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farabi Değişim Programı Koordinatörü, Gazi Üniversitesi Kalite Komisyon Üyeliği, Ankara Kimya Derneği yönetim kurulu üyeliği  yapmaktadır. 2012-2016 yılları arasında FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences editör yardımcılığı ve 2016-2018 yılları arasında Türkiye Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD) yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.