(2018 – 2021)

Başkan Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Özgeçmiş için tıklayınız
2. Başkan Prof. Dr. Sevgi Yardım Akaydın

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

Özgeçmiş için tıklayınız
Sekreter Doç. Dr. Aysel Berkkan

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı

Özgeçmiş için tıklayınız
Sayman Dr. Ecz. Eda Gökbulut

Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş. Kurumsal İlişkiler Yöneticisi

Özgeçmiş için tıklayınız
Üye Prof. Dr. Erdal Dinç
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı
Özgeçmiş için tıklayınız
Üye Dr. Öğretim Üyesi Melike Özkan

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  Farmakoloji Anabilim Dalı

Özgeçmiş için tıklayınız
Üye Dr. Öğretim Üyesi Mine Silindir Günay

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  Radyofarmasi Anabilim Dalı

Özgeçmiş için tıklayınız

 

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin (FABAD) Olağan Genel Kurul birinci toplantısı 17 Mart 2023 Cuma günü saat 16.00’da Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonu Tandoğan/ANKARA adresinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde Genel Kurul ikinci toplantısı 24 Mart 2023 Cuma günü aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU

FABAD Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Divanın seçimi
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve oylanması
 5. Denetleme Kurul Raporunun okunması ve oylanması
 6. Raporlar üzerinde görüşme
 7. Yönetim Kurulunun aklanması
 8. Denetleme Kurulunun aklanması
 9. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi
 10. Gelecek döneme ait bütçenin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
 11. Öneri ve dilekler
 12. Kapanış