Vizyon / Misyon

VİZYON: Farmasötik Akademik Bilimler Ankara Derneği, Farmasötik Bilimler alanındaki bilimsel çalışma ve gelişmeleri takip ederek ülke çapında mesleğin ilerlemesini sürdürme çabasında etkin rol oynamayı hedefleyen çağdaş bir vizyona sahiptir.

MİSYON: Farmasötik Akademik Bilimler Ankara Derneği’nin amacı Farmasötik Bilimlerin dünyada ve ülkemizde ilerlemelerini izleyerek meslektaşlara duyurmak; mesleğin bilimsel yönünü yurdumuzda tanıtmak, yaymak, teşvik etmek ve daha da kuvvetlendirmektir.

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin (FABAD) Olağan Genel Kurul birinci toplantısı 17 Mart 2023 Cuma günü saat 16.00’da Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonu Tandoğan/ANKARA adresinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde Genel Kurul ikinci toplantısı 24 Mart 2023 Cuma günü aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU

FABAD Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Divanın seçimi
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve oylanması
 5. Denetleme Kurul Raporunun okunması ve oylanması
 6. Raporlar üzerinde görüşme
 7. Yönetim Kurulunun aklanması
 8. Denetleme Kurulunun aklanması
 9. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi
 10. Gelecek döneme ait bütçenin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
 11. Öneri ve dilekler
 12. Kapanış