ANKARA İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULUNUN 2020/76 SAYILI KARARINA GÖRE DERNEKLERİN GENEL KURUL YAPMALARI 01.03.2021 TARİHİNE KADAR ERTELENMİŞTİR.