Değerli Üyelerimiz,

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)’nin her iki yılda bir düzenli olarak gerçekleştirilmesi gereken Olağan Genel Kurulu, bütün dünyada hüküm süren Covid-19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmesi sonucunda, Haziran 2020 tarihinde yapılamamıştır. İçişleri Bakanlığının dernek toplantılarının yapılmasına yönelik 1 Mart 2021 tarihli izni ile 26 Mart 2021 tarihinde FABAD Olağan Genel Kurul toplantısı pandemi koşullarında dernek üyelerinin değerli katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu Genel Kurulda gündem gereğince Yönetim ve Denetleme kurullarının yeni üyeleri seçilmiştir. Yeni Yönetim Kurulunda 2, Denetleme Kurulunda ise 1 üyemiz değişmiştir. Birlikte görev yaptığımız üç yıllık süreçte bütün arkadaşlarımıza özverili çalışmaları için çok teşekkür ederiz.

Birlikte geçirdiğimiz üç yıllık süreçte, derneğimizin bilimsel ve kültürel etkinlikleri pandemi ilanına kadar düzenli olarak yüz yüze, pandemi sürecinde ise çevrimiçi olarak sürdürülmüştür.

Derneğimizin en önemli ve sesimizi dünya genelinde duyuran yayın organı olan FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences’ın, Ulusal Hakemli Dergi sınıfına almasını sağlayan ve ESCI Dergiler arasında yer alması için özveriyle çalışan Dergimizin Baş Editörü Prof. Dr. Nesrin Kelekçi Gökhan nezdinde editörler kuruluna ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Geçmişten aldığımız deneyimimiz, birikimimiz ve Yönetim Kurulumuza katılan yeni arkadaşlarımızla derneğimizin adını daha geniş bir çerçevede tanınır hale getirmek için bilimsel ve kültürel etkinliklerimiz, yaşayarak deneyimleyip öğrendiğimiz pandemi koşullarına rağmen aynı şevkle devam edecektir. Aynı zamanda, dergimizin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının ve kaliteli bilimsel yayın akışının artırılmasına yönelik desteklerimiz sürecektir. Pandemi koşullarının olumsuz etkilerinden en az etkilenerek güncel bilgiyi zamanında paylaşmak ve bazen de kültürel kavramların engin birikiminden faydalanmak adına gerçekleştireceğimiz etkinliklerimiz devam edecektir. Bu süreçte de siz değerli üyelerimizin yapıcı görüş ve önerilerine ihtiyacımız olduğunun bilincindeyiz. Geçmişte olduğu gibi bilimsel ve kültürel etkinliklerimizde siz değerli üyelerimizin desteğinin her zaman bizimle olmasını bekliyoruz.

Geçmişimizin temellerine dayanarak gelecek anılara kalıcı eserler bırakmak için çaba gösterecek olan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimize, başarılı ve sağlıklı bir çalışma dönemi dileriz.

Hep birlikte daha güzeline uluşmak için el ele ve heyecanla yürümek üzere…

Başkan: Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU

2. Başkan: Prof. Dr. Erdal DİNÇ

Genel Sekreter: Dr. Öğretim Üyesi Melike ÖZKAN

Sayman: Dr. Ecz. Eda GÖKBULUT

Üye: Prof. Dr. Ela KADIOĞLU

Üye: Doç. Dr. Aysun HACIŞEVKİ

Üye: Dr. Öğretim Üyesi Mine SİLİNDİR GÜNAY

2020-2021 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KONFERANS SERİ PROGRAMI →Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin (FABAD) Olağan Genel Kurul birinci toplantısı 17 Mart 2023 Cuma günü saat 16.00’da Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonu Tandoğan/ANKARA adresinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde Genel Kurul ikinci toplantısı 24 Mart 2023 Cuma günü aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU

FABAD Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Divanın seçimi
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve oylanması
 5. Denetleme Kurul Raporunun okunması ve oylanması
 6. Raporlar üzerinde görüşme
 7. Yönetim Kurulunun aklanması
 8. Denetleme Kurulunun aklanması
 9. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi
 10. Gelecek döneme ait bütçenin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
 11. Öneri ve dilekler
 12. Kapanış