Prof .Dr. Sevgi AKAYDIN

Eposta: sevgiy@gazi.edu.tr

1967 yılında Trabzon’da doğan Sevgi Akaydın İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamlamıştır. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne girmeye hak kazanmış, 1989 yılında mezun olduktan sonra aynı fakültede Biyokimya Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Prof. Dr. Meral Torun danışmanlığında, 1992 yılında Yüksek Lisans, 1999 yılında Doktora derecelerini almıştır. 2002 yılında yardımcı doçent,  2006 yılında doçent ve 2012 yılında profesör ünvanlarını almıştır. 2003 yılında misafir araştırmacı olarak toplam 6 ay ABD’nde Michigan State University’de bulunmuştur. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Fakülte ve Yönetim Kurulu üyeliği,  LLP/Erasmus komisyonu üyeliği, ECTS Komisyonu üyeliği ve Staj Komisyonu  üyeliği ve GÜADEK bölüm koordinatörlüğü yapmıştır. Halen, Stratejik Planlama Çalışma Ekibi, Ar-Ge Çalışma Ekibi, Eğitim/Dış İlişkiler Çalışma Ekibi ve Kriz Yönetim Ekibi üyeliği devam etmektedir. 2014-2017 tarihleri arasında G.Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı başkanlığı görevinde ve 2015-2018 tarihleri arasında G.Ü. Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)’ nde, 2008-2010 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği, 2010-2014 döneminde dernek sekreterliği, 2014-2016 döneminde Yönetim Kurulu üyeliği, 2018-2020 döneminde başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Araştırma alanları; kanser ve kardiyovasküler hastalıklarda serbest radikal ve antioksidanların rolü, serbest radikal hasar belirteçlerinin incelenmesi ve güncel araştırma ve ilgi alanları; kanserde DNA hasarı onarım mekanizmaları, kanser tedavisi ve ilaç direncidir.