Doç. Dr. Ceyda Tuba Şengel-Türk

Ceyda Tuba Şengel-Türk 1978 yılında Karabük’te doğmuştur.  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Farmasötik Teknoloji alanında yüksek lisansını (2003), ardından doktorasını (2009) tamamlamıştır. 2014-2017 yılları arasında Ankara Üniversitesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak çalıştır. Ceyda Tuba Şengel-Türk, halen Ankara’da Ankara Üniversitesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda doçenttir. Şengel-Türk’ün araştırmaları modifiye salım yapan katı dozaj formları, mikro ve nano boyutlu ilaç taşıyıcı sistemler, kolona yönelik dozaj formları ve kanser tedavisi için hedefli sistemler üzerine odaklanmaktadır.