Doç. Dr. Aysun Hacışevki

1993 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden dönem ikincisi olarak mezun olan Aysun Hacışevki, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü/Biyokimya Anabilim Dalında 1996 yılında “bilim uzmanlığı”, 2001 yılında “doktora” derecelerini almıştır. 2006 yılında “yardımcı doçent”, 2015 yılında “doçent” ünvanlarını almaya hak kazanmıştır. Florida Üniversitesinde 2015 yılında misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde; Fakülte Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği, Staj Komisyonu Üyeliği, Staj Yönergesi Hazırlama Alt Komisyon Üyeliği, Kalite Güvencesi ve Derecelendirme Koordinatörlüğü Üyeliği, Laboratuvar Çalışma Kuralları Komitesi Üyeliği, Lisans Posterlerini Değerlendirme ve Seçim Komitesi Üyeliği, Fakülte Tanıtım Grubu Üyeliği ve Fakülte Konferans, Sempozyum Düzenleme Komitesi Üyeliği idari görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca Mevlana Değişim Programı Koordinatörü, Farabi Değişim Programı Koordinatörü ve GÜADEK Bölüm Koordinatörü olarak görevler almıştır ve halen Yönetim Kurulu Üyeliği, Akademik Teşvik Birim Komisyon Üyeliği, Akademik Performans Birim Komisyon Üyeliği, Eğitim/Dış İlişkiler Çalışma Ekibi Staj Alt Çalışma Grubu ve Yatay Geçiş-İntibak Alt Çalışma Grubu Üyelikleri devam etmektedir. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde; Stratejik Planlama Ekibi Üyeliği ve Tez Yönergesi Hazırlama Komitesi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur ve halen Eğitim Komisyonu Üyeliği ve Kalite Ekibi Üyeliği devam etmektedir. Üyesi olduğu uluslararası ve ulusal bilimsel kuruluşlar arasında; EACR, TBD, MOKAD, FABAD, SRAAD, KED ve YBD, mesleki kuruluşlar arasında ise Türk Eczacılar Birliği, Ankara Eczacı Odası ve Gazi Üniversitesi Mezunları Derneği bulunmaktadır. 2018-2021 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı GKMK Başkan Yardımcılığı ve 2021-2023 yılları arasında Farmasötik Bilimler Ankara Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. 2018 yılından itibaren Yaşam Bilimleri Derneği Genel Sekreterliği, 2020 yılından itibaren ECZAKDER Değerlendirici Öğretim Üyeliği görevleri devam etmektedir. Bilimsel araştırma alanları moleküler ve klinik biyokimya olup, ulusal-uluslararası yayınları, sözlü-yazılı tebliğleri, ulusal-uluslararası işbirlikleri, üniversite araştırma fonu, TUSEB ve TÜBİTAK projeleri bulunmaktadır. Diğer akademik faaliyetleri kapsamında; kitap bölümleri, kitap bölüm çevirileri, verdiği seminerleri ve düzenleme kurulunda yer aldığı ulusal-uluslararası kongreleri, üniversiteler araştırma fonu veya Tübitak projesi hakemlikleri, jüri üyelikleri ve katıldığı diğer sempozyum, kurs, seminer ve etkinlikler yer almaktadır. Danışmanlığında tamamlanan 7 yüksek lisans, 2 doktora tez çalışması bulunmaktadır. 2007-2018 yılları arasında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Lisans Biyokimya derslerini yürütmüştür. 2017 yılında Ankara Eczacı Odası tarafından düzenlenen “EUS Eğitim Programında” Biyokimya Eğitimlerinin yürütülmesinde görev almıştır. 31.FEBS Kongresi TÜBİTAK etkinliklere katılım bursu, yayın ve proje teşvik ödülleri bulunmaktadır. 2017 yılında Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu (EUK) tarafından onaylanan “Klinik Eczacılık Uzmanlık Dalında Eğitici” yetkisi almaya hak kazanmıştır. Halen Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında öğretim üyesidir ve 2020 yılından itibaren Biyokimya Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.