Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU

Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu’nun Akademik Özgeçmiş Özeti

Eposta: aysegul.guvenc@ankara.edu.tr

1966 yılında Haymana (Ankara)’da doğan Ayşegül Köroğlu, Eylül 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Temmuz 1987’de mezun olmuş ve aynı yıl Fakülte’nin Farmakognozi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Doktorasını 1996 yılında Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Aynı Anabilim Dalı’nda 1999 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent ve 2010 yılında profesör unvanlarını almıştır. 2002 Haziran – Eylül, King’s College London- İngiltere’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

Araştırma alanları tıbbi bitkiler, bitki anatomisi, bitkilerin antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesidir. SCI (Science Citation Index)’e göre taranan dergilerde 48 yayını, 11 adet kitap bölümü, ulusal dergilerde 46 yayını, 4 bildiri kitabında basılmış tam metinli makalesi ve ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş 150’den fazla bildiri özeti bulunmaktadır. Ankara’nın Başkent oluşunun 90 yılı etkinliklerinde düzenlenmiş olan “Başkent oluşunun 90. Yılında Ankara: 1923-2013, 7-8 Ekim 2013, Ankara” Sempozyum Bildiri Kitabı’nın (2014) editörlüğünü yapmıştır. FFD Monografları, Bitkiler ve Etkileri adlı kitabın 3. Baskısı editörlerinden birisidir. Turkish Journal of Botany Dergisinin 2012 yılından bugüne, Kasım 2018’den itibaren de African Journal of Plant Science’ın Editörler Kurulu Üyesidir. Ayrıca, altı uluslararası, dört ulusal derginin bilimsel danışma kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2011-2016 yıllarında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Danışma Komisyonu”nda; ayrıca 2013-2016’da da “Tıbbi Bitki Listesi Değerlendirme Komisyonu”nda bilimsel danışman olarak görev almıştır. 2009-2016’da Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKAMER) müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür. İki dönem fakülte kurulu üyeliği yapmıştır. Türkiye Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)’nin 2008-2010 döneminde genel sekreter; 2010-2014 döneminde yönetim kurulu üyesi ve 2014-2016 döneminde ikinci başkan olarak görev almıştır. 21 Haziran 2018 tarihinde dernek başkanlığı görevine seçilmiştir. Flora Araştırmaları Derneği üyesidir. 2012-2013 güz ve bahar döneminde, Yakındoğu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda Lisansüstü derslere katılmış, 2016-2017’de ise Medipol Üniversitesi (İstanbul)’nin açmış olduğu Sağlık Bakanlığı onaylı, Fitoterapi Sertifika programında eğitici olarak yer almıştır. Prof. Dr. Köroğlu, aynı zamanda Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği ve Türk Eczacıları Birliği üyesidir. 11 Eylül 20018 tarihi itibarı ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanlık görevini yürütmektedir.

İpek (1993) ve Erdem’in (1998) annesidir.