Prof. Dr. Sevgi YARDIM AKAYDIN

Prof .Dr. Sevgi YARDIM-AKAYDIN

Eposta: sevgiy@gazi.edu.tr

1967 yılında Trabzon’da doğan Sevgi Yardım-Akaydın İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamlamıştır. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne girmeye hak kazanmış, 1989 yılında mezun olduktan sonra aynı fakültede Biyokimya Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1992 yılında Yüksek Lisans, 1999 yılında Doktora derecelerini almıştır. 2002 yılında yardımcı doçent,  2006 yılında doçent ve 2012 yılında profesör ünvanlarını almıştır. 2003 yılında misafir araştırmacı olarak toplam 6 ay ABD’nde Michigan State University’de bulunmuştur. Araştırma alanları; kanser ve kardiyovasküler hastalıklarda serbest radikal ve antioksidanların rolü, serbest radikal hasarı markırlarının incelenmesi, total antioksidan kapasite ölçüm teknikleri, kanserde telomeraz aktivitesi ve AAA+ helikazlar üzerinedir. SCI (Science Citation Index)’e göre taranan dergilerde 23 yayını, diğer indekslerde taranan dergilerde 2 ve ulusal indeksli dergilerde 6 yayını, 37 ulusal ve uluslarası bildirisi ve tamamlanmış ve devam etmekte olan 21 projesi bulunmaktadır. Yayınlarına yapılan atıf sayısı 300’e yakın ve h sayısı 11’dir. Fakülte ve yönetim kurulu üyelikleri yapmıştır. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi LLP/Erasmus komisyonu, ECTS Komisyonu ve Staj Komisyonu  üyesidir ve GÜADEK bölüm koordinatörlüğü yapmaktadır. 2008 yılından beri Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD) yönetim kurulu üyesidir. Halen G.Ü. Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir.