Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU

Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu’nun Akademik Özgeçmiş Özeti

Prof Dr Aysegul KOROGLU

Eposta: aysegul.guvenc@ankara.edu.tr

1966 yılında Haymana (Ankara)’da doğan Ayşegül Köroğlu, Eylül 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Temmuz 1987’de mezun olmuş ve aynı yıl Fakülte’nin Farmakognozi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Doktorasını 1996 yılında Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Aynı Anabilim Dalı’nda 1999 yılında yardımcı doçent,  2005 yılında doçent ve 2010 yılında profesör ünvanlarını almıştır. 2002 Haziran – Eylül, King’s College London- İngiltere’de misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

Araştırma alanları tıbbi bitkiler, bitki anatomisi, bitkilerin antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesi.  SCI (Science Citation Index)’e göre taranan dergilerde 37 yayını, 6 adet kitap bölümü, ulusal dergilerde 29 yayını, 4 bildiri kitabında basılmış tam metinli makalesi ve ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş 100’den fazla bildiri özeti bulunmaktadır. Ankara’nın Başkent oluşunun 90 yılı etkimliklerinde düzenlenmiş olan “Başkent oluşunun 90. Yılında Ankara: 1923-2013, 7-8 Ekim 2013, Ankara” Sempozyum Bildiri Kitabı’nın (2014) editörlüğünü yapmıştır. Scopus veri tabanına göre yayınlarına yapılan atıf sayısı Kasım 2014 itibari ile 312 ve h sayısı 10’dur. Turkish Journal of Botany Dergisinin 2012 yılından bu güne Editörler Kurulu Üyesidir. Ayrıca, altı uluslararası, dört ulusal derginin bilimsel danışma kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2011 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Danışma Komisyonu”nda; ayrıca 2013 yılından günümüze kadar ise “Tıbbi Bitki Listesi değerlendirme Komisyonu”nda bilimsel danışman olarak görevlidir. 2009 yılından bu güne Ankara Üniversitesi Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKAMER) müdür yardımcısıdır. İki dönem fakülte kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Türkiye Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)’in 2008-2010 döneminde genel sekreter; 2010-2014 döneminde yönetim kurulu üyesi ve 2014 döneminde ikinci başkan olarak görev almıştır. 2012-2013 güz ve bahar döneminde, Yakındoğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda Lisansüstü derslere katılmıştır. Prof. Dr. Köroğlu, aynı zamanda Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği ve Türk Eczacıları Birliği üyesidir. 2008 yılından bugüne Ankara Üniversitesi Klâsik Türk Müziği Korosu’nun koristi ve yönetim kurulu üyesidir.

İpek (1993) ve Erdem’in (1998) annesidir.