Eda GÖKBULUT

Eda GÖKBULUT

1978 Samsun doğumlu olan Eda Gökbulut, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans öğrenimini tamamlamıştır. 2003 yılında aynı üniversitede Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlayarak “bilim uzmanlığı” derecesini, 2013 yılında ise yine aynı anabilim dalında “doktora” derecesini almaya hak kazanmıştır. 2000-2005 yılları arası Emekli Sandığı Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda çalışan Eda Gökbulut, Şubat 2005’den bu yana Ulkar Holding bünyesindeki Nobel İlaç Sanayii’de Kurumsal İlişkiler Yöneticisi görevini sürdürmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

 

Değerli Üyelerimiz,

 

Derneğimizin (FABAD) Olağan Genel Kurul birinci toplantısı 19 Mart 2021 Cuma günü

saat 16.00’da Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonu Tandoğan/ANKARA

adresinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde Genel Kurul ikinci toplantısı

26 Mart 2021 Cuma günü aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU

FABAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM 

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi
  3. Divanın seçimi
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve oylanması
  5. Denetleme Kurul Raporunun okunması ve oylanması
  6. Raporlar üzerinde görüşme
  7. Yönetim Kurulunun aklanması
  8. Denetleme Kurulunun aklanması
  9. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi
  10. Gelecek döneme ait bütçenin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
  11. Öneri ve dilekler
  12. Kapanış