OLAĞAN GENEL KURUL İLANI 2018

30.05.2018

FARMASÖTİK BİLİMLER ANKARA DERNEĞİ (FABAD)

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Haziran 2018 Perşembe günü saat 16.00’da Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu Sıhhıye/ANKARA adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 21 Haziran 2018 Perşembe günü aynı yer ve saatte olacaktır.

Saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Nesrin Gökhan Kelekçi

FABAD Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Başkanlık seçimi
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve oylanması
 5. Denetleme Kurul Raporunun okunması ve oylanması
 6. Raporlar üzerinde görüşme
 7. Yönetim Kurulunun aklanması
 8. Denetleme Kurulunun aklanması
 9. Dernek Tüzüğündeki Bazı Maddelerin Değerlendirilmesi,
 10. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi
 11. Gelecek döneme ait bütçenin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
 12. Öneri ve dilekler
 13. Kapanış

 

Toplantı ile ilgili bağlantı kurulabilecek kişi:

Yrd.Doç.Dr. Melike Ekizoğlu (Genel Sekreter)

melike@hacettepe.edu.tr