DOÇ. DR. AYSEL BERKKAN

Doç. Dr. Aysel Berkkan’ın Akademik Özgeçmiş Özeti

17  Kasım 1970 yılında Ankara’da doğan Aysel BERKKAN, 1988-1993 yılları arasında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde, 2008-2013 yılları arasında  Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde okudu. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda bilim uzmanlığını, 2004 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda doktora derecesini almıştır. 2008 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında doçent ünvanı almaya hak kazanmıştır. Halen Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları Spektrometri (Atomik Absorpsiyon, UV, Floresans) ve Gaz  Kromatografidir. SCI (Science Citation Index)’e göre taranan dergilerde 9 yayını, 1 adet kitap bölümü, 20 bildiri özeti ve ulusal dergilerde 5 yayını bulunmaktadır. Web of Science veri tabanına göre yayınlarına yapılan atıf sayısı Ağustos 2016 itibari ile 136 ve h sayısı 5’dir. Halen Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda doçent olarak görev yapmaktadır. Ankara Kimya Derneği yönetim kurulu üyeliği, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörlüğü, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Komisyonu üyeliği, FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences editör yardımcılığı ve Türkiye Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD)’nin yönetim kurulu üyelik görevlerini sürdürmektedir.