29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyetimizin 93. yılına ulaşmanın gurur ve heyecanını yaşadığımız bu günde, Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanı için kanlarını bu topraklara dökmüş şehitlerimizi minnet ve şükran duyguları içerisinde anar, bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, saygılarımı sunarım.
 
Prof.Dr.Nesrin Gökhan Kelekçi
FABAD Yönetim Kurulu Adına
Başkan

Değerli Üyelerimiz,

 

Derneğimizin (FABAD) Olağan Genel Kurul birinci toplantısı 19 Mart 2021 Cuma günü

saat 16.00’da Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonu Tandoğan/ANKARA

adresinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde Genel Kurul ikinci toplantısı

26 Mart 2021 Cuma günü aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU

FABAD Yönetim Kurulu Başkanı

 

GÜNDEM 

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi
  3. Divanın seçimi
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve oylanması
  5. Denetleme Kurul Raporunun okunması ve oylanması
  6. Raporlar üzerinde görüşme
  7. Yönetim Kurulunun aklanması
  8. Denetleme Kurulunun aklanması
  9. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi
  10. Gelecek döneme ait bütçenin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
  11. Öneri ve dilekler
  12. Kapanış