OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI 2019

22.03.2019 FARMASÖTİK BİLİMLER ANKARA DERNEĞİ (FABAD) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22 Mart 2019 Cuma günü saat 16.00’da Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi BAYER Salonu Anadolu (Tandoğan)/ANKARA adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mart 2019 Cuma günü aynı yer ve saatte olacaktır.

Saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU

FABAD Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi
  3. Dernekler Masasının talimatına istinaden Dernek Tüzüğündeki Bazı Maddelerin Değerlendirilmesi (Madde 1, 11, 24, 27, 30, 32),
  4. Öneri ve dilekler
  5. Kapanış

 

Toplantı ile ilgili bağlantı kurulabilecek kişi:

Doç.Dr. Aysel BERKKAN (Genel Sekreter)

ayselberkkan@gmail.com