Association Membership Form

  Adınız Soyadınız

  Baba Adı:

  Anne Adı:

  Uyruğunuz:

  Doğum Yeri:

  Doğum Tarihi:

  İkametgah Adresi:

  İş Adresi:

  Meslek:

  Telefon Numarası:

  Epostanız (gerekli)

  Aldığı Görevler:

  Ünvanı:

  Başlayış Tarihi:

  Nüfuz Cüzdan No:

  T.C. Kimlik Numarası:

  İl:

  İlçe:

  Köy - Mahalle:

  Cilt No:

  Aile Sıra No:

  Verildiği Yer:

  Veriliş Tarihi:

  Görüş ve Önerileriniz:

  Fotoğraf Göndermek için
  Makbuz Dosyasını Göndermek için

  Derneğimize üye olmak isteyenlerin;

  1. 1 adet vesikalık fotoğrafı sisteme yüklemeleri,
  2. Dernek aidatı olan 20 TL’yi Türkiye İş Bankası, Gazi Mahallesi Şubesi, Farmasötik Bilimler Ankara Derneği’nin 4286-01434 No’lu (IBAN No:  TR10 0006 4000 0014 2860 2014 34) hesabına yatırarak dekontu sisteme yüklemeleri,
  3. Yukarıdaki formu doldurup sistemden göndermeleri rica olunur.

  Değerli Üyelerimiz,

   

  Derneğimizin (FABAD) Olağan Genel Kurul birinci toplantısı 19 Mart 2021 Cuma günü

  saat 16.00’da Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Salonu Tandoğan/ANKARA

  adresinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde Genel Kurul ikinci toplantısı

  26 Mart 2021 Cuma günü aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılacaktır.

  Saygılarımızla,

  Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU

  FABAD Yönetim Kurulu Başkanı

   

  GÜNDEM 

   1. Açılış ve Yoklama
   2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi
   3. Divanın seçimi
   4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve oylanması
   5. Denetleme Kurul Raporunun okunması ve oylanması
   6. Raporlar üzerinde görüşme
   7. Yönetim Kurulunun aklanması
   8. Denetleme Kurulunun aklanması
   9. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi
   10. Gelecek döneme ait bütçenin okunması, görüşülmesi ve onaylanması
   11. Öneri ve dilekler
   12. Kapanış