Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı kutlu olsun.

“Türkler pek yakında yeni doğacak günleri bekliyorlardı. İngilizler Türklerle temas etmek istiyor, fakat karşılık bulamıyorlardı. İngilizler Türklerle görüşmek için bir yemek daveti verdiler. Türkler de altta kalmamak için İngiliz kumandanı Malı Köyü yakınında Alagöz köyünde Türkoğlu Ali Ağa’nın evine yemeğe çağırdılar. Konuşmalar sırasında kumandan: Biz size misafir geldik, ev sahipleriyle görüşmek istiyoruz.
Oradaki zeki bir köylü: Biraz sabrediniz. Pek yakında evin sahibiyle sizi tanıştıracağız.

Bu sözleriyle Sivas’tan Ankara’ya gelecek olan Mustafa Kemal Paşa’yı ima ediyordu.

27 Aralık 1919 Cumartesi Mustafa Kemal Paşa bir haftadan beri Ankara vilayetinin her köşesinden gelen atlı ve yaya tarafından karşılanacaktı. Ankaralıların dediği gibi bugün Ankara’da ”kızılca bir gün” olmuştu. Seymen alayı kurulmuştu.” Enver Behnan Şapolyo Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılı kutlu olsun.

Saygılarımızla.

Farmasötik Bilimler Ankara Derneği (FABAD) adına
Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU
Başkan